thai-tambol.net/janpen ติดต่อเรา | โทร. 042-761199   
                              
   องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
    164 หมู่ 8 ซ.- ถ.- ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260
ระบบแจ้งเตือนการอัปเดทข้อมูล 
  เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 5 เดือน 4 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 18/07/2557 14:15:31
  โครงการปรับรูปแปลงนา/โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
 พัฒนาทีดินจังหวัดสกลนครและเกษตรอำเภอเต่างอย จัดทำโครงการปรับรูปแปลงนาและพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนเกษตรกร หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการประกวดเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ โดยโครงการปรับรูปแปลงนามีพื้นที่เป้าหมาย 92 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

  โดย: นายเกษม เพ็ชรเลิศ      วันที่ 23/01/2553-13:52:32 ip : 203.113.21.71 :
 


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 

  โดย : นายเกษม เพ็ชรเลิศ   วันที่ 20/01/2553 - 13:53:09 ip : 203.113.21.71 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 

  โดย : นายเกษม เพ็ชรเลิศ   วันที่ 20/01/2553 - 13:53:39 ip : 203.113.21.71 :


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 

  โดย : นายเกษม เพ็ชรเลิศ   วันที่ 20/01/2553 - 13:54:19 ip : 203.113.21.71 :
สอบถาม/แสดงความคิดเห็น
ชื่อ:
อีเมล์:
ข้อความ:
Security Code :
    * กรุณากรอก Security Code เพื่อป้องการกันการโจมตีเว็บบอร์ด
 


Back